Активни вещества

Крезоксим - метил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Крезоксим - метил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.