Активни вещества

Крезоксим - метил

 • Крезоксим-метил -  [Метил(Е)-2-метоксиимино-[2-(2-метилфеноксиметил)фенил]ацетат] е активната съставка на пестицидите (фунгицидите). Принадлежи към класа на стробилурините. Ефективен срещу широк спектър от гъбични фитопатогени на овощни, фуражни, зеленчукови и технически култури, както и житни култури.

  Емпирична формула:  С18Н19NO4

  Химически клас:  Стробилурини

  Препаративна форма:  50% вододиспергируеми гранули, 12,5%, 25%, 10% суспензионен концентрат

  Метод на проникване:  Системен фунгицид

  Ефект върху организмите: Лечебен, защитен фунгицид.

  Физико-химични характеристики:

  Кристално вещество със слаб мирис.

  Физически характеристики:

  • молекулно тегло – 313.35;
  • точка на топене – 97,2–101,7°C;
  • налягане на парите при 20°C – 2,3•10 -3 MPa;
  • разтворимост във вода (20°C) – 0.002 g/l

  Въздействие върху вредните организми:

  Крезоксим-метил е терапевтично-протективен и ерадикационен системен фунгицид с дългосрочно остатъчно действие. Препаратите на основата на крезоксим-метил имат дълготраен остатъчен ефект и спомагат за потискане на покълването на спорите

  Механизъм на действие:

  Крезоксим-метил инхибира митохондриалното дишане чрез потискане на активността на цитохром с редуктазата . Разликата в скоростите на ензимната деестерификация в различни обекти осигурява селективността на нейното действие.

  Приложение:

  Препарати на основата на активното вещество се използват за борба със струпясване , брашнеста мана , изгаряния и листни петна. Високоефективен дори при мокра листна маса и в условия на изключително ниски положителни температури (+1–+4°C) срещу струпясване , брашнеста мана и сажди.

  Регистрирани лекарства:

  • на основата на крезоксим-метил се използват срещу болести по ябълката, крушата ( струпясване , алтернария, брашнеста мана ,петна по листата , гниене по време на съхранение на плодовете (монилиоза), доматите на открито и защитено земята ( картофена мана , брашнеста мана ), краставици в открита и защитена земя ( брашнеста мана , пухкава мана ), грозде ( оидиум , мана ), рози, хризантеми в открита земя (брашнеста мана, ръжда);
  • на основата на крезоксим-метил и боскалид се използва срещу болести по гроздето ( оидиум ).

  Резервоарни смеси:

  Комбинира се с всички препарати за борба с вредителите. Токсикологични свойства и характеристики:

  Полезни видове:

  Ниска токсичност за пчели, умерена токсичност за риби.  Нетоксичен за земни червеи, птици и полезни насекоми.

  Топлокръвни:

  Ниска токсичност за топлокръвни животни и хора.. LD 50 за плъхове – над 5000 mg/kg; дермално – над 2000 mg/kg. Активното вещество не дразни лигавицата на очите и кожата на заека, не притежава сенсибилизиращи или мутагенни свойства.

  В почвата:

  При аеробни условия в биологично активни почви крезоксим-метилът се разрушава бързо: DT 90 за по-малко от 3 дни.

  Класове на опасност:

  Препаратите на базата на крезоксим-метил се отнасят към 3-ти клас на опасност за хората и 3-ти клас за пчелите.  
  • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM
  • ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG
  • Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Крезоксим - метил и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.