Активни вещества

Клофентезин

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Клофентезин и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.