Активни вещества

Клоквинтоцет - мексил (антидот)

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Клоквинтоцет - мексил (антидот) и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.