Активни вещества

Квизалофоп-П- тефурил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Квизалофоп-П- тефурил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.