Активни вещества

Квизалофоп-П- етил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Квизалофоп-П- етил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.