Активни вещества

Калиев фосфит

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Калиев фосфит и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.