Активни вещества

Имазалил

 • Имазалил - [(±)-1-(β-алилокси-2,4-дихлорофенилетил) имидазол] е активната съставка на пестициди (фунгициди), характеризиращи се с изключително висока активност срещу хелминтоспориозно и фузариозно гниене на зърнени култури. Широко използван в смеси с различни фунгицидни препарати.

  Емпирична формула:  C14H14Cl2N2O

  Химически клас:  Имидазоли

  Препаративна форма:  41,6% водоразтворим концентрат, 1,5%, 2%, 4% концентрат на суспензия, 6,6% концентрат на емулсия, 2,5%-10% микроемулсия, 10% концентрат на течна суспензия.

  Метод на проникване:  Системен фунгицид

  Ефект върху организмите:  Лечебен, имунизиращ фунгицид.

  Физико-химични характеристики:

  Имазалил е мазна течност, слабо разтворима във вода, силно разтворима в органични разтворители. Стабилен при температура 20–22 °C на тъмно, разрушава се при 285 °C. Химически чистото вещество е кристална маса от светложълто до кафяво. Имазалил е стабилен на хидролиза в основи и разредени киселини при липса на светлина при стайна температура. При нормални условия на съхранение е устойчив на светлина.

  Физически характеристики:

  • молекулно тегло – 297.18;
  • парно налягане при 20°C – 0,0093 mPa
  • точка на топене – 52,7 °C

  Въздействие върху вредните организми:

  Имазалил се отличава с изключително висока активност срещу хелминтоспориозни и фузариозни гниения на зърнени култури и патогени, устойчиви на бензимидазоли [8] . Имазалил, подобно на други фунгициди , които инхибират биосинтезата на ергостерол , има висока активност в газовата фаза.

  Механизъм на действие:

  Имазалил инхибира биосинтезата на стерол в клетъчните мембрани на фитопатогените , потискайки деметилирането в позиция 14 на ланостерола или 24 на метилендихидроланостерола. Има данни за разкъсване на гъбични мембрани.

  Резистентност:

  Първите съобщения за появата на резистентност към лекарства на базата на имазалил в резултат на UV облъчване на фитопатогени и сапрофити датират от края на 70-те години. Въпреки това, резистентност не се появи при симулирани полеви експерименти.

  Приложение:

  Регистрирани лекарства на базата на:

  • имазалил и тебуконазол са одобрени за употреба срещу болести по зимната пшеница ( хелминтоспориозно кореново гниене, фузариозно кореново гниене , праховита главня, твърда главня , ризоктониозно кореново гниене , фузариоза, брашнеста мана) и др.;
  • тебуконазол , тиабендазол и имазалил са одобрени за употреба срещу болести по пролетната пшеница (обикновенна главия , главня , фузариум и хелминтоспориозно кореново гниене , фузариоза , брашнеста мана и септориоза (в ранен стадий)), зимна пшеница (фузарийна снежна плесен, покрита главня , фузариозно и хелминтоспориозно кореново гниене , фузариоза , праховита главня, слънчоглед ( сиво гниене , бяло гниене , алтернария , фузариум, фомопсис  и др.;
  • тиабендазол , тебуконазол и имазалил са разрешени за употреба срещу болести по пролетна и зимна пшеница, пролетен и зимен ечемик, зимна ръж ( фузариозно и хелминтоспориозно кореново гниене, снежно фузарийно кореново гниене ,фузариоза) и др.;
  • флутриафол , тебуконазол и имазалил са одобрени за употреба срещу болести по пролетна и зимна пшеница ( брашнеста мана , септориоза (в ранен стадий), твърда главия, праховита главия, фузариозно и хелминтоспориозно кореново гниене, ), зимна ръж ( стъблена главня , фузариум). кореново гниене , фузариозна снежна плесен.

  Токсикологични свойства и характеристики:

  Високата опасност за водната биоценоза, високата орална и инхалационна токсичност за бозайниците и силното дразнене на кожата и очите ограничават използването на имазалил до включване в препарати за третиране на семена с цел разширяване на спектъра на действие.

  Топлокръвни:

  Лекарството е умерено токсично. LD 50 за плъхове: орално 320 mg/kg, кожно-резорбтивно 4,2-4,9 г/кг

  В почвата:

  Времето на полуразпад на веществото в почвата е 4–5 дни.

  Класове на опасност:

  Препаратите на основата на имазалил принадлежат към класове на опасност 2 и 3 за хората.     ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Имазалил и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.