Активни вещества

Изопротурон

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Изопротурон и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.