Активни вещества

Зета - циперметрин

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Зета - циперметрин и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.