Активни вещества

Етофенпрокс

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Етофенпрокс и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.