Активни вещества

Дихлорпроп - П

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Дихлорпроп - П и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.