Активни вещества

Дифлуфеникан

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Дифлуфеникан и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.