Активни вещества

Дифеноконазол

 • Въведение

  Дифеноконазол е тип фунгицид, използван в земеделието, за контролиране на различни видове гъбички и патогени. Той е част от групата триазолни фунгициди и е широко приложим в защитата на растения, като се използва срещу редица болести, свързани с гъби в почвата и листата на растенията.

  Химическа структура и свойства

  Химическата формула на дифеноконазола е C19H17Cl2N3O3. Той е бял до бежов кристален прах с малко характерен мирис. Въпреки че не е разтворим във вода, той е разтворим в повечето органични разтворители.

  Механизъм на действие

  Дифеноконазол действа като инхибитор на деметилазата на гъбите, ключова ензимна система, която участва в биосинтеза на стеролите, необходими за растежа и размножаването на гъбичките. С блокирането на тази ензимна система, дифеноконазол прекъсва растежа и развитието на гъбичките, предотвратявайки по този начин появата и разпространението на болести, причинени от гъби.

  Приложение в земеделието

  Дифеноконазол е широко използван в земеделието за защита на културите от болести, причинени от гъби. Той се използва в разнообразие от култури, включително зърнени култури, ориз, цитрусови плодове, ябълки, винени лози и много други. Особено ефективен е срещу болести, причинени от Ascomycetes и Basidiomycetes, като например ръжди, сива плесен, мана и други.

  Безопасност и регулации

  Както всички пестициди, дифеноконазол трябва да се използва съгласно с директивите за безопасност и регулациите. Отделянето на дифеноконазол в околната среда трябва да бъде ограничено, за да се предотврати потенциална вреда за нецелеви организми. Въпреки че дифеноконазол е класифициран като слабо токсичен при излагане на кожата и слабо до умерено токсичен при нежелано поглъщане, продължителното излагане може да предизвика различни здравословни проблеми. Защитните екипировки, като ръкавици и защитни очила, са препоръчителни при работа с този продукт.

  Заключение

  Дифеноконазол е ефективен фунгицид, използван в земеделието за борба с гъбички и патогени. Той предлага широк спектър от действие срещу много видове гъби и е важен инструмент в модерното земеделие. Въпреки това, като всички пестициди, трябва да се използва отговорно и съгласно с всички съответни регулации и протоколи за безопасност.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Дифеноконазол и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.