Активни вещества

Десмедифам

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Десмедифам и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.