Активни вещества

Глюфозинат амониум

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Глюфозинат амониум и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.