воден екстракт от покълнали семена от сладка Lupinus albus (aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus) – 1000 г/кг

Активни вещества

воден екстракт от покълнали семена от сладка Lupinus albus (aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus) – 1000 г/кг

    Актуални и стари регистрации на активно вещество воден екстракт от покълнали семена от сладка Lupinus albus (aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus) – 1000 г/кг и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.