Активни вещества

Бромуконазол

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Бромуконазол и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.