Активни вещества

Ацибензолар-S-метил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Ацибензолар-S-метил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.