Активни вещества

Ацетамиприд

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Ацетамиприд и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.