Активни вещества

Амидосулфурон

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Амидосулфурон и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.