Активни вещества

Аметоктрадин (инитиум)

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Аметоктрадин (инитиум) и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.