Активни вещества

Алфа - циперметрин

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Алфа - циперметрин и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.