Активни вещества

Алкилетерсулфат натриева сол

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Алкилетерсулфат натриева сол и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.