Активни вещества

Азоксистробин

 • Азоксистробин - метил (Е)-2-{2-[6-(2-цианофенокси) пиримидин-4-илокси] фенил} -3-метоксиакрилат Азоксистробин е общоприетото наименование по ISO за органично съединение , което се използва като фунгицид. Това е широкоспектърна системна активна съставка, широко използвана в селското стопанство за защита на културите от гъбни заболявания. За първи път е пуснат на пазара през 1996 г. с марката Amistar и до 1999 г. е регистриран в 48 страни за повече от 50 култури. През 2000 г. беше обявено, че е получил статут на продукт на UK Millennium .

  Емпирична формула: С22Н17N3O5

  НАЧИН НА РАБОТА- СИСТЕМЕН

  ДЕЙСТВИЕ- ЛЕЧЕБНО

  Азоксистробин е ксилемно (от корена към листата и новите тъкани) -мобилен системен фунгицид с трансламинарни (прониква в растителните тъкани, но не може да се придвижва системно в растението.), защитни и лечебни свойства. При житните култури, основният му ефект, продължителността на контрола на болестта обикновено е около четири до шест седмици през периода на активно удължаване на стъблото. Азоксистробин е активна съставка на фунгицид. Принадлежи към класа на СТРУБИЛУРИНИТЕ, използвани в селското стопанство (включително в смеси с други активни вещества) за борба с различни болести по растенията.

  Физикохимични характеристики

  Азоксистробинът е аналог на естествените метаболити на гъбичките Strobilurins Oudemansins. Химически чист азоксистробин - безцветни кристали без мирис. Във водни разтвори при pH 3–10 веществото е стабилно при стайна температура.

  Физически характеристики

  молекулно тегло - 403,4; точка на топене - 166 °C.

  Действие върху вредните организми

  Подобно на другите стробилурини , препаратите на базата на азоксистробин се използват в система с други фунгициди , като не се препоръчва използването им през следващия вегетационен период след прилагането. Преди и след третиране с препарата трябва да се използват фунгициди с механизъм на действие , различен от стробилурините.

  Механизъм на действие:

  Азоксистробин инхибира митохондриалното дишане чрез блокиране на транспорта на електрони във веригите на цитохроми B и C1.      

  Приложение

  Азоксистробин е системен и контактен фунгицид с дълготраен защитен ефект. Активното вещество е високоефективно срещу патогени на мана и брашнеста мана , както и срещу раси на патогени , устойчиви на триазолови производни и металаксил.

  Ключови предимства:

  • азоксистробин притежава широк спектър на действие срещу основните болести при редица култури: брашнеста мана, обикновена мана, ръжда, алтернария, антракноза, листни петна, фитофторно гниене и др.
  • Притежава предпазно и лекуващо действие.
  • Кратък карантинен срок.
  • Стимулира фотосинтезата, листата стават по-зелени, подобрява се храненето на растенията.
  • Забавя процесът на стареене на листата, поради блокиране производството на етилен.
  • действа едновеременно срещу покълването на спорите, нарастването на мицела и спороношението на гъбата
  • стабилен на директна слънчева светлина - спрямо останалите стробилурини

  Недостатъци:

  • Няма газова фаза
  • По-слабо поемане от листата спрямо други струбилурини
  • Няма движение по флоема (от листата към корените и новите тъкани) струбелорините нямат движение по флоема.
  • Незадоволителенконтрол на фузариум по класа
  •  Тези фунгициди не могат да се прилагат при ранен цъфтеж и е доказано, че повишават нивата на DON в зърното.

  Полезна информация:

  • При стрес на културата от засушаване е възможно чрез стимулиране на фотосинтезата да предизвика допълнителна транспирация и да утежни състоянието на културата.
  • Не се препоръчва използването на активната съставка в резервоарни смеси при употребата му в оранжерии.
  • Да се използва по-високата доза в случаите, когато условията на средата са изключително благоприятни за развитието на болестите (например чувствителен сорт, климатични условия, оранжерийни култури)
  • Аспержите да се третират, когато нямат леторасти.
  • Ефективност при ниски температури, дори при 5°C
  • При благоприятни условия за развитие на болестите и силен инфекциозен натиск третирайте през интервал от 7 до 10 дни
  • Най-добър ефект се получава когато се приложи предпазно преди развитие на болестта
  • При две последователни третирания да се комбинира с продукти с разлиен механизъм на действие
  • Образува резервоар от активно вещество в листата и впоследствие се реактивира при влажни условия.
   
  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM
  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  • pdf-icon

   0 КБ

  • pdf-icon

   0 КБ

Актуални и стари регистрации на активно вещество Азоксистробин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.