УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Със зареждането на сайта www.prz.bg , потребителите автоматично се съгласяват с условията за ползване на сайта.

Употребата на сайта е безплатно! ИМЕННО ЗА ТОВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЕ МОГАТ ДА ИМАТ ПРЕТЕНЦИИ ЗА КАКВОТО И ДА Е.

Потребителите носят отговорност за интерпретирането и ползването на информацията публикувана в сайта www.prz.bg Информацията от сайта НЕ може да служи като ДОСТОВЕРЕН ИЗТОЧНИК за каквито и да е цели.

Публикуваните текстове и снимки могат да послужат на специалисти по аграрни науки и на любители. При всички положения употребата на препарати за растителна защита става по българското законодателство и под надзора на специалисти в съответната сфера и притежаван сертификат или диплома по специалноста.

Информацията поместена в сайта е от публични източници като са ползвани официални материали от БАБХ и други държавни органи и сайтовете им. В самите източници се откриват много грешки- били те механчини или не! Именно за това Информацията от сайта НЕ може да служи като ДОСТОВЕРЕН ИЗТОЧНИК за каквито и да е цели.

 

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Собственикът и администратора на сайта се грижат за това инфорацията да е актуална, вярна и проверена.

Поради ред причини СОБСТВЕНИКА на сайта АГРИНЕД ЕООД НЕ може да гарантира на 100% истинноста и верноста на информацията за това НЕ носи и отговорност за каквито и да е последствия от употребата и интерпретацията на информацията в сайта.

www.prz.bg е информативен сайт без да претендира за 100% вярност и надежност на информацията. 

Всеки потребител на сайта е длъжен да се запознае с текста горе и при използването на сайта се съгласява да ползва информацията в сайта като се отказва от правото си на каквито и да е претенции към собственика АГРИНЕД ЕООД.

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ МОЛЯ НАТИСНЕТЕ СЛЕДНАТА КОМБИНАЦИЯ ОТ КЛАВИШИ НА КЛАВИАТУРАТА: Alt + F4

 

АВТОРСКИ ПРАВА

Възможно е в сайта да попаднат материали, снимки, текст и друга информация която е под защитата на авторски права. При откриването на такава информация моля свържете се с нас на посочените e-mail: info@prz.bg или телефон +359 88978 5256 за да се направи необходимото за премахването на материала.