Предстои да се изгради модул с информация за торове